Για μας

logo_Siasos_R&D

Το Siasos R&D Studio ιδρύθηκε το 2011 από τον Αλέξανδρο Σιάσο και παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και εργαλείων από τη σκοπιά του μηχανολόγου μηχανικού. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον κατασκευαστικό/παραγωγικό κλάδο.

Από το 2013 το Research and Development Studio του Αλέξανδρου Σιάσου, επιπλέον των παραπάνω υπηρεσιών, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης που στοχεύουν στον κατασκευαστικό τομέα και σκοπό έχουν να καταρτίσουν τους επαγγελματίες του κλάδου βάσει των σύγχρονων διεθνών βιομηχανικών προτύπων.


A_Siasos_Profile
Αλέξανδρος Χρ. Σιάσος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Ερευνητής/Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ
 

Οδηγούμενος από το πηγαίο ενδιαφέρον του για την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού, ο Αλέξανδρος αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στο top 4% του έτους του και στα 4.5 αντί για τα 5 χρόνια που διαρκεί κανονικά ο κύκλος σπουδών του μηχανικού. Έκτοτε είναι Ερευνητής και Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Σαν Υποψήφιος Διδάκτωρ ερευνά νέους καινοτόμους τρόπους για τη μείωση του κόστους σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής πολύστρωτων σύνθετων κατασκευών υφάσματος/ρητίνης, και αύξηση της επαναληψιμότητας και της αξιοπιστίας των μεθόδων παραγωγής τους.

Το ισχυρό του υπόβαθρο στις μεθόδους έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και η εξειδίκευσή του στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ολοκληρώνονται από την εις βάθος εξοικείωσή του με τις φιλοσοφίες CAx (όπου x= Design, Engineer, Manufacture) και τον προγραμματισμό λογισμικού.

Το 2013 διοργάνωσε για πρώτη φορά το καθιερωμένο πια «Σεμινάριο Προγραμματισμού CNC Εργαλειομηχανών» καθώς και το «Σεμινάριο Μηχανολογικού Σχεδίου και GD&T κατά ISO». Από τότε, πολλοί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον σύγχρονο και άκρως ανταγωνιστικό παραγωγικό τομέα έχουν επωφεληθεί τόσο από τις υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης όσο και από την στοχευμένη συμβουλευτική σε τεχνικά θέματα.

Επιπλέον των υπηρεσιών που παρέχει ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο Αλέξανδρος είναι διδάσκων στη Σχολή Μηχανολόγων του Mediterranean College – BSc (Hons) in Mechanical Engineering Programme of University of Derby – και διδάσκει τα εξής μαθήματα: Engineering Design and Workshop Technology (Level 4), Computer Aided Design (Level 4), Materials and Manufacturing Processes (Level 4), Engineering Design Modelling (Level 5), Design for Manufacture and Materials Optimization (Level 5), Advanced Engineering Design Modelling (Level 6).

CSWE

AutodeskCest