Τηλεκατάρτιση μέσω Internet

Θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα σεμινάριά μας αλλά δεν είστε στην Αθήνα;

Μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης στον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών και στο μηχανολογικό σχέδιο μέσω internet.

Όπου κι εάν βρίσκεστε μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και να σας παρέχουμε εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα Μηχανουργικής Τεχνολογίας, Προγραμματισμού CNC και Μηχανολογικού Σχεδίου κατά ISO.

Δείτε τα Σεμινάρια Προγραμματισμού CNC Εργαλειομηχανών και Μηχανολογικού Σχεδίου κατά ISO για να δείτε το ενδεικτικό εύρος της ύλης που μπορεί να καλυφθεί κατά τη διοργάνωση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης.

Οι υπηρεσίες τηλεκατάρτισης παρέχονται τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.