Μηχανολογικό Σχέδιο και GD&T κατά ISO

"αποτυπώνοντας με αποδεκτό τρόπο τις προδιαγραφές"
“καθορίζοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές”

Το Σεμινάριο Μηχανολογικού Σχεδίου και GD&T πραγματεύεται τους κανόνες γραμμογραφίας, διαστασιολόγησης και ανοχών κατά τα διεθνή πρότυπα ISO. Σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τις λεπτομέρειες που υπεισέρχονται στη θεωρία και την πρακτική του μηχανολογικού σχεδίου και να εντρυφήσει στις έννοιες τόσο των διαστασιολογικών όσο και των γεωμετρικών ανοχών. Με το πέρας του σεμιναρίου ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να δημιουργήσει αναλυτικά και πλήρως διαστασιολογημένα μηχανολογικά σχέδια βάσει των διεθνών προτύπων (ISO) και θα μπορεί να κατανοήσει ένα δεδομένο μηχανολογικό σχέδιο.

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανολόγους και γενικότερα επαγγελματίες του βιομηχανικού/κατασκευαστικού χώρου που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου βάσει των διεθνών προτύπων.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο επίπεδα όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω και αναλύονται στον οδηγό του σεμιναρίου:
α’. Βασικό μηχανολογικό – κατασκευαστικό σχέδιο
(Διάρκεια: 32ώρες)
Στόχος του επιπέδου α’ είναι η βασική κατάρτιση στους κανόνες του Μηχανολογικού Σχεδίου όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ISO. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του επιπέδου ο καταρτιζόμενος μπορεί να κατανοήσει αλλά και να δημιουργήσει καλώς ορισμένα και πλήρως διαστασιολογημένα μηχανολογικά σχέδια.
β’. Προχωρημένα θέματα στο μηχανολογικό – κατασκευαστικό σχέδιο
(Διάρκεια: 24ώρες)
Στόχος του επιπέδου β’ είναι η κατάρτιση σε προχωρημένα θέματα του μηχανολογικού σχεδίου όπως η σήμανση της επιφανειακής τραχύτητας και των διαστασιολογικών και γεωμετρικών ανοχών (GD&T). Η προσέγγιση στην ύλη γίνεται με αποδοτικό τρόπο μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Η κατανόηση των προδιαγραφών ποιότητας, που εξετάζονται στο εν λόγω επίπεδο, είναι απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τον μηχανολογικό σχεδιασμό ή τις κατασκευές.

Αναλυτική Ύλη Επιπέδου α’

Ενότητα Περιγραφή Αντικειμένου
1η Βασικές έννοιες κατασκευαστικού σχεδίου:

• Στοιχεία προβολικής γεωμετρίας και αποτύπωση όψεων δεδομένου τεμαχίου
• Διάταξη όψεων στο επίπεδο (1st angle projection, 3rd angle projection)
• Κανόνες γραμμογραφίας
• Σύνταξη και ανάγνωση υπομνήματος μηχανολογικού σχεδίου
• Χρήση διευκρινιστικών πινάκων στο μηχανολογικό σχέδιο

2η Προχωρημένα θέματα σχεδιασμού:

• Τομές, ημιτομές
• Αποτύπωση λεπτομερειών
• Σχεδιασμός σπειρωμάτων
• Σχεδιασμός αξόνων
• Αποτύπωση νεύρων

3η Σχεδιασμός συνήθων στοιχείων μηχανών:

• Κοχλιωτές συνδέσεις (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες)
• Οδοντωτοί τροχοί (μετωπικοί τροχοί, κωνικοί, ατέρμονας κοχλίας – κορώνα)
• Τροχαλίες ιμαντοκίνησης, ιμάντες
• Τροχαλίες αλισοκίνησης, αλυσίδες
• Έδρανα ολισθήσεως, έδρανα κυλίσεως
• Ελατήρια
• Σφήνες, πολύσφηνα, εξαρτήματα σύνδεσης
• Ηλεκτροσυγκολλήσεις
• Κολλήσεις

4η Εισαγωγή στην ορθή χρήση λογισμικού CAD για την δημιουργία πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων:

• Είδη εμπορικών λογισμικών CAD
• Σημεία προσοχής για τη σωστή χρήση λογισμικών CAD
• Διαχείριση αρχείων CAD

Αναλυτική Ύλη Επιπέδου β’

Ενότητα Περιγραφή Αντικειμένου
1η Συμβολισμός ποιότητας επιφανείας:

• Βασικές έννοιες ποιότητας επιφανείας – τραχύτητα
• Συμβολισμός κατά ISO
• Πρακτικές προεκτάσεις και κατασκευασιμότητα
• Μέτρηση ποιότητας επιφανείας

2η Διαστασιολογικές ανοχές τεμαχίων και συναρμογών:

• Συμβολισμός διαστασιολογικών ανοχών
• Διαστασιολογικές ανοχές συναρμογών
• Συναρμογή άξονα τρύματος – συμβολισμός κατά ISO
• Επιτευξιμότητα διαστασιολογικών ανοχών και πρακτικοί περιορισμοί
• Επαλληλία ανοχών (tolerance accumulation)
• Πρακτικές εφαρμογές διαστασιολογικών ανοχών ανά ποιότητα
• Έλεγχος τεμαχίων έναντι διαστασιολογικών ανοχών

3η Γεωμετρικές ανοχές:

• Συμβολισμός γεωμετρικών ανοχών κατά ISO
• Γεωμετρικές ανοχές μορφής, προσανατολισμού, θέσης, run-out
• Καθορισμός περιοχής ανοχών
• Επίπεδα και άξονες αναφοράς
• Απαίτηση μέγιστου υλικού (maximum material requirement)
• Envelop requirement
• Απαίτηση ελάχιστου υλικού (least material requirement)
• Έλεγχος τεμαχίων έναντι γεωμετρικών ανοχών

4η Γενικές ανοχές:

• Γενικές ανοχές διαστασιολογικών αποκλίσεων
• Γενικές ανοχές γεωμετρικών αποκλίσεων
• Συμβολισμός γενικών ανοχών κατά ISO

5η Εφαρμογή και συμβολισμός ανοχών σε περιβάλλον λογισμικού CAD:

• Σημείωση γεωμετρικών ανοχών σε 3D περιβάλλον λογισμικού CAD
• Σημεία προσοχής στην εφαρμογή ανοχών σε περιβάλλοντα λογισμικών CAD

Κατεβάστε εδώ τον οδηγό με την αναλυτική ύλη και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Γενικές Πληροφορίες Σεμιναρίων

  • Για περισσότερες πληροφορίες ή για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail
  • Με την παρακολούθηση κάθε σεμιναρίου παρέχεται έντυπο συνοδευτικό υλικό που αφορά τη διδακτέα ύλη
  • Μετά το πέρας των διαλέξεων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του εκάστοτε σεμιναρίου
  • Προσφέρονται ειδικές τιμές (-10% στο επίπεδο α’) για ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια
  • Η πληρωμή των συμμετοχών μπορεί να γίνει και μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.
    Δεχόμαστε