Ενδοεταιρικές Εκπαιδεύσεις

Μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες κατάρτισης στα μέτρα σας, στις δικές σας εγκαταστάσεις και με εφαρμογές στα δικά σας προβλήματα. Διαθέτοντας τόσο το γνωστικό υπόβαθρο όσο και την εμπειρία για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης προστιθέμενης αξίας στους τομείς των CNC εργαλειομηχανών και του μηχανολογικού σχεδίου, σας καλούμε να εξετάσουμε τις ανάγκες σας και να οργανώσουμε ένα εξειδικευμένο κύκλο κατάρτισης που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε στέρεες βάσεις και να εξειδικευτείτε στον ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστικό κλάδο.

Έχοντας συνεργαστεί και βοηθήσει πολλές εταιρείες και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς να αναπτύξετε και να βελτιώσετε τις υπηρεσίες που παρέχετε!


Τί μπορούμε να σας προσφέρουμε;

Ενδοεταιρική Διοργάνωση Σεμιναρίων CNC και Σχεδίου
Μπορούμε να διοργανώσουμε τα σεμινάρια που διοργανώνονται σε τακτική βάση από το Siasos R&D Studio για την εταιρεία σας. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εξατομίκευσης της ύλης των σεμιναρίων για τις δικές σας ανάγκες. Η διοργάνωση των σεμιναρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις εγκαταστάσεις σας είτε μέσω τηλεκατάρτισης.

Εκμάθηση Χειρισμού CNC Εργαλειομηχανών
Έχοντας αντιμετωπίσει μια πληθώρα εργαλειομχανών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε δεξιότητες χειρισμού των CNC εργαλειομηχανών που διαθέτετε και εξασφαλίσετε την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Σας εγγυόμαστε ότι μπορούμε να σας καταστήσουμε ικανούς να χειριστείτε τις CNC εργαλειομηχανές σας στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.